+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Analiza doświadczalna warunków cieplnych procesu lutospawania laserowego złączy rurki absorbera z folią miedzianą elementów kolektorów słonecznych

Andrzej Klimpel, Tadeusz Kruczek, Aleksander Lisiecki, Damian Janicki

Przedstawiono wyniki badań technologii lutospawania laserowego złączy folii miedzianej o grubości 0,2 mm z rurką miedzianą o średnicy 8,0 mm i grubości ścianki 0,5 mm. Określono wpływ podstawowych parametrów lutospawania laserowego na kształt i jakość złączy oraz wyznaczono zakres parametrów optymalnych. Wykazano, że istnieje wąski zakres parametrów lutospawania laserowego złącza rurka-folia, zapewniający wysoką jakość złącza, minimalne odkształcenia folii oraz równomierne nagrzanie powierzchni złącza do wymaganej temperatury lutospawania.