+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Elektrodynamiczna obróbka elementów konstrukcji spawanych ze stopów aluminium i magnezu

Leonid M. Lobanov, Nikolaj A. Pashchin, Igor P. Kondratenko, Yuriy M. Sidorenko, Pawel R. Ustimenko

Omówiono zasadę obróbki elektrodynamicznej (EDT) cienkościennych konstrukcji spawanych i opracowaną aparaturę do EDT. Przedstawiono wyniki modelowania matematycznego wpływu EDT na stan naprężenia spawanej płyty ze stopu AMg6 oraz badań wpływu elektrodynamicznych oddziaływań na mechanizm odkształcenia plastycznego. Podano wyniki wpływu EDT na odkształcenia typu wybrzuszenie powstające podczas spawania konstrukcji okrętowych z blach AMg6. Omówiono przykład zastosowania EDT podczas spawania naprawczego gondoli silnika lotniczego z stopu magnezu ML10 oraz wpływ EDT otworów podłużnicy skrzydła samolotu na trwałość zmęczeniową.