Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Kontrola właściwości złącza martenzytycznej stali AHSS w warunkach złożonego cyklu cieplnego procesu HPAW

Jerzy Nowacki, Adam Sajek

Scharakteryzowano podstawowy problem kontroli właściwości złączy wykonanych ze stali AHSS w odniesieniu do konwencjonalnych stali konstrukcyjnych, bazujący na wyznaczaniu czasu stygnięcia t8/5. Zaproponowane rozwiązanie w postaci zastosowania metody elementów skończonych bazuje na dwóch modelach obliczeniowych. Przedstawiono model materiałowy, który uwzględnia właściwości pojedynczych faz metalicznych oraz ich interakcje w trakcie cyklu spawania. Jako drugi, opisano numeryczny model hybrydowego źródła ciepła HPAW (plazma + MAG) składający się z dwóch predefiniowanych w oprogramowaniu Simufact.Welding modeli, adekwatnych do charakterów procesów składowych. Przeprowadzono symulację spawania oraz eksperyment weryfikujący. Wykazano zgodność wyników symulacji i jej wysoką przydatność w zakresie kontroli właściwości analizowanych złączy.