Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Materiały spawalnicze charakteryzujące się obniżoną emisją chromu sześciowartościowego

Daniel Toncelli, Sorin Craciun, Bruno Leduey

Podano informacje o nowych materiałach dodatkowych do spawania popularnych gatunków stali nierdzewnych. Omówiono powstawanie Cr6+ w pyle i związek metali alkalicznych z tym procesem. Opracowane zostały elektrody otulone i druty z rdzeniem proszkowym charakteryzujące się zmniejszoną emisją pyłu podczas spawania i mniejszą zawartością kancerogennego chromu sześciowartościowego w pyle. Jedną z głównych trudności, jaką było zapewnienie niezbędnych właściwości otuliny elektrod rozwiązano, stosując otulinę dwuwarstwową. Nowe gatunki elektrod i drutu proszkowego poddano testom, m. in. w brytyjskim TWI, w celu porównania emisji pyłu i zawartości Cr6+ z materiałami standardowymi. Badania wykazały, że emisja Cr6+ u źródła jest 4 razy mniejsza w przypadku elektrod i 3-krotnie mniejsza dla drutów proszkowych, w porównaniu z materiałami standardowymi.