+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Ocena ilości ciepła wprowadzanego w procesach spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów ochronnych

K. Kudła, K. Wojsyk

Celem weryfikacji energii liniowej spawania w procesach MIG/MAG Puls i MIG/MAG Standard przeprowadzono badania, w których porównano ilość ciepła wprowadzanego do materiału spawanego. Analizą objęto skutki cieplne wywołane różnym sposobem wprowadzania ciepła przy tej samej energii liniowej spawania. Zastosowano tradycyjny pomiar energii liniowej oraz właściwszy - z uwzględnieniem współczynnika mocy. Badania potwierdziły konieczność uwzględniania wymienionego współczynnika dla prawidłowego oszacowania mocy łuku, a tym samym i energii, w przypadku, gdy moc łuku stanowi iloczyn wartości średnich prądu i napięcia łuku.