+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Ocena poziomu jakości złączy spawanych według norm europejskich

Tadeusz Morawski

Wskazano podstawowe normy stosowane w badaniach nieniszczących złączy spawanych. Podano przykłady klasyfikacji i oznaczeń niezgodności spawalniczych oraz poziomy jakości wg normy PN-EN ISO 5817. Omówiono wskazania od niezgodności spawalniczych w badaniach ultradźwiękowych i radiograficznych, klasy badań prowadzonych tymi metodami oraz związane z tym wymagania odnośnie stosowanych parametrów i warunków badań. Przedstawiono również kryteria akceptacji złączy spawanych w oparciu o klasyfikację poziomów akceptacji wskazań niezgodności spawalniczych dla poszczególnych metod badań nieniszczących.