Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Ocena skłonności do pękania zimnego złączy spawanych stali w próbie CTS

Krzysztof Pańcikiewicz

Przedstawiono charakterystykę próby CTS stosowanej do oceny skłonności złączy spawanych do pęknięć zimnych oraz wyniki prób dla stali 7CrMoVTiB10-10. Wykonano badania metalograficzne makroskopowe oraz mikroskopowe przy zastosowaniu mikroskopii świetlnej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej. Na ich podstawie dokonano oceny charakteru pękania. Wykazano, że wzrost liczby ostrości cieplnej powoduje zwiększanie średniej długości powstałych pęknięć zimnych.