Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Ocena właściwości mechanicznych złączy spawanych wiązką laserową stali Strenx S700MC w warunkach obciążenia udarowego

Paweł Prochenka, Katarzyna Makowska, Jacek Janiszewski

W artykule dokonano oceny wytrzymałości i ciągliwości złączy spawanych laserowo wykonanych ze stali Strenx S700MC na podstawie wyników badań struktury, rozkładu twardości oraz quasi-statycznej i dynamicznej próby rozciągania. Badania dynamiczne na rozciąganie z szybkością odkształcania rzędu 103 s-1wykonano za pomocą techniki dzielonego pręta Hopkinsona. Uzyskane wyniki wykazały, że o ile wytrzymałość złączy w warunkach quasi-statycznego i dynamicznego rozciągania jest wysoka i zbliżona, to ich ciągliwość znacząco pogarsza się pod wpływem udarowego obciążenia.