Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Porównanie kosztów i wydajności spawania ręcznego oraz zrobotyzowanego metodą MAG z uwzględnieniem czynników jakościowych i społecznych

Monika Restecka, Radosław Wolniak

Artykuł podejmuje problematykę wdrażania robotyzacji do procesów spawalniczych z uwzględnieniem czynników ekonomicznych, jakościowych oraz społecznych. Problematyka związana z robotyzacją procesów spawania obecna jest na rynkach światowych od wielu lat, jednak czynniki społeczne i ekonomiczne zwłaszcza w Polsce są nadal przyczyną małej liczby wdrożeń tego typu. Przeprowadzono analizę porównawczą wydajności i kosztów spawania.