Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Przemysł 4.0 a spawalnictwo

Marek St. Węglowski

Koncepcja Przemysłu 4.0 stanowi nowe wyzwanie dla przedsiębiorstw, również dla szeroko pojętej branży spawalniczej. Obecnie mamy do czynienia z IV Rewolucją Przemysłową, która rozpoczęła się w roku 2010, i która spowoduje znaczące zmiany nie tylko w zakresie produkcji wyrobów masowych ale również dotknie życia codziennego. Wiele rozwiązań jakie związane są z nową rewolucją przemysłową będzie wpływało na nas przez najbliższe lata. By sprostać nowym wymaganiom, kadra inżynierska będzie musiała ściślej współpracować w zespołach interdyscyplinarnych i w ten sposób wdrażać do praktyki przemysłowej również technologie spawania, zgrzewania lub klejenia. Producenci urządzeń spawalniczych oferują już rozwiązania, które wpisują się w idee Przemysłu 4.0. Czas jedynie pokaże, w jakim kierunku pójdzie rozwój branży spawalniczej. W pracy przedstawiono idee poszczególnych rewolucji przemysłowych, zarys historyczny rozwoju technologii spawania oraz wymagania dla personelu, który będzie wdrażał i korzystał z efektów Przemysłu 4.0. Zaprezentowano również przykładowe rozwiązania związane ze spawalnictwem.