+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Spawanie blach ze stali S420MC o podwyższonej granicy plastyczności laserem diodowym dużej mocy

Aleksander Lisiecki, Jacek Mańka

Opisano wyniki badań własności mechanicznych złączy doczołowych blach o grubości 2,5 mm ze stali o podwyższonej granicy plastyczności, walcowanej termomechanicznie i przeznaczonej do obróbki plastycznej na zimno, S420MC, spawanych laserem diodowym dużej mocy (HPDL). W celu wyznaczenia zakresu optymalnych parametrów spawania laserowego, wykonano analizę wpływu podstawowych parametrów spawania, głównie energii liniowej, na kształt i jakość ściegów spoiny. Złącza doczołowe blach spawano bez materiału dodatkowego w wyniku przetopienia obszaru styku blach wiązką laserową. Wykonano badania mechaniczne, makro i mikroskopowe oraz pomiary mikrotwardości na przekroju poprzecznym złączy próbnych.