Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Spawanie naprawcze żeliwa sferoidalnego GJS 350-22 metodą MMA

Jacek Górka, Marcin Żuk

Przedstawiono skutki procesu spawania naprawczego metodą MMA odlewów z żeliwa sferoidalnego GJS 350-22. Symulowane wady odlewnicze były wykonane poprzez proces mechaniczny (frezowanie), a spawanie naprawcze zostało przeprowadzone wytypowanymi spoiwami (spoiwo niskowęglowe, spoiwo austenityczne, stop Monela, spoiwo niklowe) metodą spawania ręcznego elektrodami otulonymi. Uzyskane spoiny naprawcze poddano: badaniom wizualnym, penetracyjnym, makro i mikrostruktury, pomiarom twardości oraz porównaniu barwy napoiny do barwy materiału rodzimego. Na podstawie badań określono wpływ procesu spawania naprawczego na zmiany strukturalne w obszarze SWC i skłonność do generowania pęknięć w tej strefie i w obszarze spoiny. Określono struktury spoin naprawczych oraz ich przydatność w naprawach odlewów żeliwnych. Przeprowadzone pomiary twardości potwierdziły efekty związane ze zmianami strukturalnymi wywołanymi procesem spawania naprawczego w SWC i w spoinach, a badania porównawcze dotyczące barwy spoiny i naprawionego żeliwa pozwoliły na wytypowanie spoiwa pozwalającego spełnić to kryterium. Przeprowadzone badania wykazały, że najlepsze własności spoin naprawczych pod względem zmian strukturalnych uzyskuje się w przypadku spoiw na osnowie niklu.