+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Spoiwa do lutowania twardego narzędzi z ostrzami ze stali szybkotnących

Andrzej Winiowski, Maciej Różański, Sebastian Szopa

Przegląd spoiw do lutowania twardego nakładek ze stali szybkotnących do narzędzi. Badania technologiczne lutowania indukcyjnego narzędzi z ostrzami ze stali szybkotnących wysokotopliwymi spoiwami: miedziano – niklowym w postaci taśmy i proszkowymi na osnowie stopów niklu oraz żelazostopów. Badania jakości i wytrzymałości połączeń oraz twardości ostrzy ze stali szybkotnących po lutowaniu i obróbce cieplnej. Opracowanie najkorzystniejszych warunków materiałowo – technologicznych lutowania.