Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wielokrotne spawanie naprawcze metodą MAG stali S1100QL, z usuwaniem wadliwej części spoiny za pomocą obróbki mechanicznej

Eugeniusz Turyk, Mirosław Łomozik

Przeprowadzono badania wpływu jedno- i czterokrotnego oddziaływania cyklu cieplnego spawania naprawczego na własności mechaniczne złączy doczołowych blach o grubości 18 mm ze stali ulepszonej cieplnie gatunku S1100QL. Określono własności mechaniczne złącza produkcyjnego oraz złączy naprawianych z użyciem obróbki mechanicznej, wykonywanych metodą MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym (proces 138) gatunku STEIN-MEGAFIL 1100 M. Stwierdzono, że własności mechaniczne złączy naprawianych z użyciem obróbki mechanicznej są zbliżone do odpowiednich własności złączy po spawaniu naprawczym z usuwaniem wadliwej części spoiny za pomocą żłobienia elektropowietrznego.