Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wpływ czystości gazu formującego grań na jakość złączy spawanych orbitalnie metodą TIG austenitycznych stali nierdzewnych

Jacek Górka, Karolina Grzesica, Krzysztof Golda

W artykule przedstawiono badania określające wpływ czystości gazu formującego na jakość złączy rur z austenitycznej stali nierdzewnej X5CrNi18-10 (1.4301) o wymiarach: ф 50,8 x 1,5 mm, wykonanych metodą spawania orbitalnego TIG bez użycia materiału dodatkowego. W zakresie przeprowadzonych badań wykonano: badania składu chemicznego, badania zawartości ferrytu delta, badania nieniszczące złączy spawanych, w tym badania wizualne wraz z oceną barw nalotowych od strony grani spoiny oraz od strony lica spoiny, badania radiograficzne i metalograficzne, a także badania niszczące złączy spawanych. Ochronę metalurgiczną lica spoiny stanowił gaz osłonowy w postaci argonu o czystości 5.0, którego natężenie przepływu wynosiło 8 dm3/min. Grań powstającej spoiny była początkowo chroniona poprzez zastosowanie gazu formującego w postaci argonu o czystości 5.0, a następnie mieszanek argonu z powietrzem. Przeprowadzone badania wykazały, że wraz ze wzrostem zawartości tlenu szczątkowego w mieszance gazu formującego następuje zmiana barw warstw tlenkowych występujących w obrębie obszaru SWC oraz obszaru grani spoiny. Ze względu na wymagania zawarte w duńskim raporcie 94.34 Instytutu Force Technology oraz amerykańskiej normie ASME BPE-2012, dotyczące barw nalotowych, jedynie złącze o zawartości 4 i 25 ppm tlenu szczątkowego w mieszance gazów formujących mogą być dopuszczone do użytku po uprzednim oczyszczeniu i pasywacji.