Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Współczesne zastosowanie spawania mikroplazmowego

Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski, Beata Skowrońska, Damian Rochalski

Omówiono zagadnienia związane z łukiem mikroplazmowym wykorzystywanym w procesach spawania, napawania i przetapiania. Scharakteryzowano istotę działania oraz warunki jarzenia się łuku plazmowego. Podano właściwości oraz zakres zastosowania spawania plazmowego. Zaprezentowano przykłady złączy cienkich elementów spawanych mikroplazmowo. Omówiono na przykładach wykorzystanie łuku mikroplazmowego w procesach napawania oraz przetapiania. Wskazano na korzystne cechy łuku plazmowego oraz jego potencjał aplikacyjny jako alternatywę dla innych spawalniczych źródeł ciepła.