Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zastosowanie statystycznych metod wielowymiarowych do badań zagadnień spawalniczych

Dariusz Fydrych, Aleksandra Świerczyńska, Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski

Zjawiska i procesy zachodzące podczas spajania są zazwyczaj bardzo złożone i należy je opisywać metodami wielowymiarowymi. W artykule opisano podstawy metodologiczne i wybrane obszary zastosowania rozwiązywania problemów spawalniczych z wykorzystaniem statystycznych metod wielowymiarowych. Przedstawiono przykłady użycia teorii planowania eksperymentu, analizy regresji wielokrotnej, analizy skupień, analizy składowych głównych i analizy regresji logistycznej. Zastosowanie analiz wielowymiarowych daje możliwość matematycznego opisu procesów spajania, co można, po przeprowadzeniu weryfikacji merytorycznej, wykorzystywać do przewidywania ich skutków, a zwłaszcza do prognozowania właściwości i trwałości eksploatacyjnej konstrukcji spawanych.