+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zgrzewanie rezystancyjne blach stalowych z powłokami a emisja zanieczyszczeń do środowiska pracy

Jolanta Matusiak, Joanna Wyciślik

Do niedawna zgrzewanie rezystancyjne oceniano w przemyśle jako nie wpływające w sposób zdecydowanie niekorzystny na środowisko pracy. Dopiero literatura naukowa z ostatnich lat zwróciła uwagę specjalistów bezpieczeństwa pracy na ilość i rodzaj zanieczyszczeń emitowanych podczas tego procesu. W artykule omówiono badania emisji zanieczyszczeń wydzielających się przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym blach stalowych z różnymi powłokami ochronnymi. Przedstawiono stanowisko badawcze oraz metodykę oznaczania pyłu całkowitego, tlenku węgla, tlenków azotu oraz substancji organicznych. Badania emisji pyłu i gazów przeprowadzono przy zgrzewaniu rezystancyjnym blach powlekanych elektrolitycznie i ogniowo z powłoką cynkową, powłoką ze stopu cynku i żelaza, powłoką aluminiową z dodatkiem krzemu oraz dwuwarstwową powłoką cynkowo-epoksydową. Przedstawiono analizę porównawczą wyników badań ukierunkowaną na wyznaczenie wpływu rodzaju powłoki, prądu zgrzewania oraz grubości zgrzewanych blach na wielkość emisji pyłu i gazów.