Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zrobotyzowane spawanie węzłów konstrukcyjnych zestawionych z kształtowników o przekroju rurowym

Uwe Mückenheim, Uwe Wolski, Steffen Lotz, Steffen Keitel, Jörg Müglitz, Tilo Sigmund

Konstrukcje inżynierskie wykonane z kształtowników o przekroju zamkniętym wykazują znacznie większą stabilność niż konstrukcje wytworzone z profili otwartych. Węzły konstrukcyjne tego rodzaju ustrojów wymagają połączeń spawanych o krzywoliniowej trajektorii usytuowanej w przestrzeni. Spawanie ram i kratownic z profili o przekroju zamkniętym wytwarzanych w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzone jest zazwyczaj w trybie ręcznym, co jest bardzo czasochłonne i kosztowne. Wymaga też personelu o odpowiednich kwalifikacjach. Spawacze muszą dostosowywać się do stale zmieniających się warunków zarówno w odniesieniu do przygotowania złączy, jak i pozycji spawania. Wymaga to intensywnego szkolenia. Zastąpienie zatem spawania ręcznego procesem zmechanizowanym odciążyłoby spawaczy w sposób znaczący.