+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Analiza dokładności oceny niezgodności spawalniczych wykrywanych w badaniach ultradźwiękowych

Ryszard Krawczyk, Marek Luto, Piotr Wojtas

Stosowane w badaniach ultradźwiękowych wytyczne wg aktualnych norm PN-EN 1712 i PN-EN 1714 dotyczące sposobu przeprowadzania badania, a w szczególności dokładności oceny wykrywanych niezgodności budzą wiele wątpliwości. Przedstawiona w opracowaniu analiza miała na celu określenie niedokładności w stosowanym obecnie systemie oceny. Ponadto stanowiła wstępną próbę wyznaczenia nowego sposobu oceny niezgodności ze ścisłym uwzględnieniem funkcji grubości materiału. Nadrzędnym celem nowego systemu było zapewnienie uzyskania większej dokładności w ocenach niezgodności wykrywanych metodą ultradźwiękową. Przeprowadzona analiza pozwoliła na uzyskanie ciekawych wyników, a wyznaczony cel został w pełni osiągnięty w przyjętym zakresie.