+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

W "Biuletynie Instytutu Spawalnictwa" publikowane są:

  • artykuły o charakterze naukowym z dziedziny spawalnictwa i nauk związanych opracowane zarówno przez pracowników Instytutu Spawalnictwa, jak i pracowników spoza Instytutu,

oraz informacje o:

  • nowych urządzeniach, materiałach i technologiach spawalniczych
  • pracach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i dokumentach publikowanych przez tę organizację, dostępnych na terenie kraju jedynie w zbiorach Instytutu Spawalnictwa
  • pracach Europejskiej Federacji Spawalniczej
  • problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o nowych Polskich Normach oraz o Normach Europejskich
  • nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa
  • patentach z zakresu spawalnictwa i technik pokrewnych
  • konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawalniczych
  • wydarzeniach w życiu Instytutu Spawalnictwa
  • nowych książkach o tematyce spawalniczej

Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację artykułu naukowego w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa autorzy otrzymują 20 punktów.

PL ISSN 0867-583X