+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Badania możliwości łączenia kompozytów metalowych odlewanych odśrodkowo

Janusz Adamiec, Katarzyna Łyczkowska, Anna Dolata, Maciej Dyzia, Klaudia Zalewska, Paweł Kliś, Katarzyna Baluch, Joanna Bulik, Urszula Jakubiałowicz

Kompozyty metalowe na osnowie stopów aluminium odlewane odśrodkowo należą do grupy materiałów o dużym potencjale zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Ograniczeniem ich wykorzystania jest brak technologii łączenia trwałego zapewniającego bezpieczną eksploatację. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych prób napawania i spawania kompozytu o osnowie stopu AlSi12 umacnianego cząstkami węglika krzemu (5% wag.) oraz węgla szklistego (5% wag.) odlewanego odśrodkowo. Przeprowadzone badania strukturalne oraz ilościowa ocena rozmieszczenia składników strukturalnych wskazała na możliwość łączenia tego typu kompozytów za pomocą spawania metodą TIG. Stwierdzono, że napoiny wykonane materiałem dodatkowym o zbliżonym do osnowy składzie chemicznym można traktować jako warstwę buforową, co pozwoli na łączenie odlewów kompozytowych. W strukturze spoiny ujawniono niejednorodnie rozmieszczone fazy umacniające. Jest to związane z gradientową strukturą kompozytów odlewanych odśrodkowo. Obecność fazy Al4C3 na granicy węgla szklistego i osnowy może skutkować obniżeniem odporności korozyjnej w środowisku wilgoci. Przeprowadzone badania strukturalne należy uzupełnić o ocenę właściwości mechanicznych złącza. Pozwoli to na wdrożenie technologii spawania odlewów kompozytowych do praktyki przemysłowej.