+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Badania penetracyjne techniką barwną złączy spawanych z aluminium i jego stopów

Paweł Irek, Łukasz Rawicki, Karol Kaczmarek

Przedstawiono niezgodności spawalnicze badane metodą penetracyjną, a w szczególności najbardziej niebezpieczne z nich – pęknięcia. W badaniach zostały utworzone naturalne pęknięcia w stopie aluminium AlSi1MgMn, a następnie zmierzona została ich szerokość i profil chropowatości powierzchni. Wykonano także serię badań penetracyjnych, aby zaobserwować jak dany czynnik (szerokość pęknięcia, chropowatość powierzchni pęknięcia) wpływa na czas wywoływania w badaniach penetracyjnych złączy wykonanych z aluminium i jego stopów. Ustalono także zalecany czas wywoływania dla aluminium i jego stopów w celu wykrycia wskazań pochodzących od pęknięć. Analizie poddano także czas penetracji w badaniach penetracyjnych.