+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Badania penetracyjne techniką barwną złączy spawanych ze stali konstrukcyjnej

Paweł Irek, Łukasz Rawicki, Karol Kaczmarek, Leszek Grolik

Przedstawiono niezgodności, jakie są badane metodą penetracyjną, a w szczególności najbardziej niebezpieczne z nich – pęknięcia. W badaniach zostały utworzone naturalne pęknięcia w stali konstrukcyjnej S355J2C+N, a następnie zmierzona została ich szerokość i profil chropowatości powierzchni pęknięć. Wykonano także serię badań penetracyjnych, aby zaobserwować jak dany czynnik (szerokość pęknięcia, chropowatość powierzchni pęknięcia) wpływa na czas wywoływania w badaniach penetracyjnych złączy wykonanych ze stali konstrukcyjnej.