+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Badania technologiczne spawania stali HCT 600X ZF 100 RBO elektrodą topliwą prądem o zmiennej biegunowości

Agnieszka Kiszka, Tomasz Pfeifer

Przedstawiono wyniki badań technologicznych spawania elektrodą topliwą prądem o zmiennej biegunowości stali HCT 600 X z powłoką typu cynk - żelazo, oznaczoną symbolem ZF 100 RBO. Podano wyniki badań własności mechanicznych i strukturalnych połączeń spawanych. Przeanalizowano wpływ udziału składowej ujemnej w przebiegu prądu spawania na jakość połączeń, w tym na głębokość wtopienia i szerokość SWC. Omówiono obszary zastosowania innowacyjnych metod spawania elektrodą topliwą w przemyśle.