+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Badania ultradźwiękowe złączy zgrzewanych metodą FSW

Marek St. Węglowski, Sławomir Sikora

Przedstawiono wyniki badań ultradźwiękowych złącza zgrzewanego metodą FSW ze sztucznie wprowadzonymi niezgodnościami po procesie zgrzewania. Celem badań było określenie możliwości wykorzystania metody ultradźwiękowej do kontroli jakości złączy zgrzewanych metodą FSW ze stopów aluminium 6082. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu defektoskopu EPOCH 600 oraz głowicy skośnej. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowana procedura badawcza umożliwia wykrywanie niezgodności zgrzewalniczych,
a tym samym pozwala na kontrolowanie jakości samych złączy.