+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Badania ultradźwiękowe złączy zgrzewanych metodą FSW o grubości poniżej 8 mm

Marek St. Węglowski

Przestawiono wyniki badań ultradźwiękowych złączy zgrzewanych metodą FSW o grubości 6 mm wykonanych ze stopu aluminium w gat. 2017. Badania były przeprowadzone na złączach ze sztucznie wprowadzonymi niezgodnościami po procesie zgrzewania oraz na złączach charakteryzujących się niezgodnościami wewnętrznymi. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że przy użyciu techniki ultradźwiękowej można oceniać jakość złączy zgrzewanych metodą FSW o grubości 6 mm. Należy jednak zaznaczyć, iż charakterystyczna geometria złączy zgrzewanych tą metodą powoduje, że wprowadzana fala ultradźwiękowa ulega zjawiskom transformacji, odbiciu i tłumieniu. Ponadto niezbędnym jest zastosowanie specjalistycznych głowic typu tandem, które są przeznaczone do badania elementów cienkościennych.