+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Badania wizualne złączy spawanych z tworzyw termoplastycznych

Janusz Czuchryj, Sławomir Sikora

Przeprowadzono badania wizualne złączy spawanych o różnej grubości z termoplastycznych tworzyw sztucznych, spawanych za pomocą ekstrudera ręcznego. Badania wykonano w oparciu o zasady przedstawione w normie PN-EN 13100-1. Na podstawie wykrytych niezgodności spawalniczych i w oparciu o zapisy normy PN-EN 16296 dokonano określenia poziomów jakości złączy próbnych.