+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Badania złączy doczołowych rur ze stali martenzytycznej VM12-SHC

Michał Urzynicok, Krzysztof Kwieciński, Marian Szubryt

Stal VM12-SHC jest najnowszą stalą o zawartości 12% chromu opracowaną przez firmę V&M. Aktualnie prowadzone są prace nad wykorzystaniem tej stali na przegrzewacze pary oraz planowane jest wdrożenie stali VM12-SHC przy produkcji ścian szczelnych dla prototypowych kotłów pracujących przy bardzo wysokich parametrach temperaturowo-ćiśnieniowych. W publikacji scharakteryzowano badany materiał, omówiono proces przygotowania próbek do spawania, wykorzystane materiały dodatkowe a także przedstawiono wyniki badań metalograficznych oraz mechanicznych wykonanych złączy.