+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Badanie procesu tarciowej modyfikacji warstw wierzchnich (FSP - Friction Stir Processing)

Marek St. Węglowski, Carter Hamilton

Przedstawiono wyniki badań procesu FSP prowadzonego na odlewniczym stopie aluminium AlSi9Mg. Badania obejmowały określenie wpływu warunków prowadzenia procesu na moment działający na narzędzie oraz temperaturę w obszarze mieszania. Wyniki badań wykazały, że wzrost prędkości obrotowej narzędzia powoduje zmniejszenie momentu działającego na nie oraz wzrost temperatury w obszarze narzędzia. Równocześnie wykazano, iż wzrost prędkości przesuwu narzędzia powoduje wzrost momentu oraz niewielkie zmiany temperatury. Wyniki pomiarów eksperymentalnych porównano z wynikami obliczeń numerycznych.