+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Badanie technologii wykonania punktowych złączy zgrzewanych stosowanych w konstrukcji podzespołów pudeł wagonów kolejowych

Piotr Gotkowski, Robert Jachym, Henryk Fryc, Dezyderiusz Fryc

Omówiono jeden ze sposobów wykonania podzespołów pudeł wagonów. Przedstawiono wyniki badań złączy zgrzewanych rezystancyjnie punktowo wykonanych ze stali w gatunku X2CrNi12. Złącza te wykonano dla różnych kombinacji grubości, które występują w budowie pudeł wagonu. Przedstawione wyniki badań dowodzą, że złącza wykonane rezystancyjnie punktowo spełniają wymagania norm serii PN-EN 15085.