+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Badanie własności elektrod węglowych przeznaczonych do cięcia łukowo-powietrznego

Jerzy Niagaj

Omówiono proces cięcia łukowo-powietrznego elektrodą węglową. Zbadano efektywność cięcia blach ze stali niestopowej w zależności od własności elektrod węglowych, w tym grubości powłoki miedzianej na ich powierzchni.