+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Badanie wpływu grubości blach na odkształcenia kątowe w złączach spawanych doczołowo

M. S. Choobi

Przedstawiono wyniki badań wpływu grubości blach spawanych doczołowo w jednym przejściu na wartość odkształceń kątowych. Badania przeprowadzono na drodze eksperymentu oraz symulacji numerycznej na blachach ze stali nierdzewnej w gatunku 304 o grubości 1, 1,5, 2 i 3 mm, które spawano doczołowo w jednym przejściu metodą TIG. Odkształcenie kątowe wyznaczono przy użyciu metody elementów skończonych (MES) w oparciu o trójwymiarowy model termo-sprężysto-plastyczny. Porównano wyniki odkształceń kątowych dla wszystkich badanych przypadków i określono wpływ grubości łączonych elementów na wartość odkształcenia kątowego. W celu weryfikacji modelu numerycznego wykonano pomiar temperatury podczas procesu spawania oraz odkształceń kątowych na złączach rzeczywistych. Wyniki badań wykazały, że grubość łączonych elementów ma wpływ zarówno na wartość, jak i rodzaj odkształceń. Przeprowadzone badania pokazały również, iż zmniejszenie grubości elementu wpływa na zwiększenie odkształcenia kątowego.