+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Badanie wpływu podgrzewania wstępnego na przebieg procesu zgrzewania wibracyjnego oraz na jakość złączy z poliamidu PA66 GF30

Aleksandra Węglowska

Przedstawiono wyniki badań zgrzewania wibracyjnego poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, typu PA66 GF30, z zastosowaniem podgrzewania wstępnego przed procesem zgrzewania. Celem prowadzonych badań było określenie wpływu nagrzania tworzywa na powierzchniach próbek zgrzewanych za pomocą gorącego powietrza na przebieg procesu zgrzewania oraz na jakość złączy. Wyniki badań porównano z wynikami badań procesu zgrzewania bez podgrzewania wstępnego. Ocenę jakości złączy przeprowadzono w oparciu o badania mikroskopowe oraz statyczną próbę rozciągania. Na podstawie analizy przebiegów parametrów zgrzewania rejestrowanych przyrządem VibRecord określono wpływ podgrzewania wstępnego na przebieg procesu zgrzewania oraz tworzenie się połączenia zgrzewanego. Stwierdzono, że zastosowanie podgrzewania wstępnego wpływa korzystnie na budowę obszaru zgrzewania oraz sposób układania się włókien szklanych w zgrzeinie. Uzyskane złącza charakteryzują się wyższą wytrzymałością mechaniczną. Utworzona w efekcie zgrzewania plastyczna wypływka poprawia estetykę złączy.