+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 1/2012

Spis treści

Z życia Instytutu Spawalnictwa

  • Maciej Różański doktorem nauk technicznych
  • Konkurs SIMP na "Najlepsze osiągnięcie techniczne 2010 roku" - Wyróżnienie dla pracowników Instytutu Spawalnictwa
  • Spotkanie robocze z przedstawicielami krajowych elektrowni. Instytut Spawalnictwa, Gliwice 18.11.2011r.
  • Spotkanie otwierające współpracę w ramach projektu WeldIMP, programu Leonardo da Vinci (13-14.12.2011 r.)

Konferencje, seminaria, targi

85 lat Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Uroczystości w Dzierżoniowie i w Bielawie (LINCOLN ELECTRIC)

Prof. dr inż. Karol Śniegoń (1927-2011)

Badania:

Materiały spawalnicze firmy Kobelco do spawania zbiorników ze stali 9 % Ni na skroplony gaz ziemny

Stanowisko do zmechanizowanego spawania metodą TIG: łączenie części wirnika usytuowanego w pozycji pionowej, wykonanego z materiałów jedno i różnoimiennych (POLYSOUDE)

Procesy WISE dla spawaczy. Cztery procesy ułatwiające pracę spawaczom przy spawaniu łukowym (KEMPPI)

Firma UNIDAWELD zaprasza do nowej siedziby w Będzinie

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Spawalniczego

ITM Polska - przemysłowe centrum biznesu

Targi ExpoWELDING 2012 - biznes, premiery, prestiżowa konferencja

Szkolenie

  • Kolejne kursy Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika i Międzynarodowego Technologa Spawalnika
  • 4. specjalistyczny kurs z zakresu badań metalograficznych złączy spajanych według programu zatwierdzonego przez EWF zorganizowany przez Instytut Spawalnictwa

Nowe książki

Nowe urządzenia i materiały

Komunikaty prasowe

Spawalniczy Informacyjny Bank Danych