+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 2/2012

Spis treści

Z życia Instytutu Spawalnictwa

  • Spotkanie zespołu projektowego "DisToolWeld", 13-14.02.2012r.

Konferencje, seminaria, targi

Nowelizacja szkolenia, kwalifikowania i certyfikowania personelu odpowiedzialnego za nadzorowanie spawania wg wytycznych Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa
Michał Kubica

Badania:

EQUIST WELD - Baza stali znormalizowanych z modułem "Doradcy Spawalniczego", który pomaga w doborze parametrów spawania

Technologia Rapid PartTM (HYPERTHERM)

Nowe zmechanizowane urządzenie do napawania i cięcia typu RS 3000-2 projektu i produkcji firmy "ZBUS" Sp. z o.o. Gliwice

Szkolenie

  • Wpływ technik spawania na jakość, wydajność oraz koszt wykonywanych spoin
    Piotr Wierzbicki - Air Products
  • Spotkania poświęcone zmianom zasad egzaminowania spawaczy stali wg nowej normy PN-EN 287-1:2011 i projektowi normy międzynarodowej ISO/DIS 9606-1:2010
    Sebastian Kondoszek - Instytut Spawalnictwa

Targi ExpoWELDING 2012 - szeroka oferta tematyczna i prestiżowa konferencja

ITM Polska - Targi nowoczesnego przemysłu

XX Gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji

Z działalności Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa

  • Dokumenty komisji II, IV i V

Nowe książki

Nowe urządzenia i materiały

Komunikaty prasowe

Spawalniczy Informacyjny Bank Danych

Spis treści: 2011