+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 2/2019

Spis treści:

Z życia Instytutu Spawalnictwa

  • Dr inż. Zygmunt Mikno nowym zastępcą dyrektora Instytutu Spawalnictwa
  • Dr hab. Jacek Słania profesorem tytularnym

47. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

Badania:

Usługi certyfikacyjne Instytutu Spawalnictwa

Mariusz Prażmowski doktorem habilitowanym nauk technicznych

Rozprawy doktorskie

Spawalność – istotna cecha wyrobu (Polysoude)

Nowości w ofercie firmy EWM

Nowe książki

Nowe urządzenia i materiały

Komunikaty prasowe