+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 4/2012

Spis treści

Z życia Instytutu Spawalnictwa

  • Krzysztof Krasnowski doktorem nauk technicznych
  • Dr hab. inż. Jacek Słania - Nasz Jubilat
  • Srebrny medal dla Instytutu Spawalnictwa na 111. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE
  • Stawiamy na Jakość w Nauce
  • Spotkanie Grupy Sterującej Projektu SignaStir w Instytucie Spawalnictwa

Jubileusz 20-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych

Targi Innowacje-Technologie-Maszyny (Poznań, 29 maja - 1 czerwca 2012)

Konferencje, seminaria, targi

Wroniecki POMET pożegnał swojego Dyrektora

Badania:

Kwalifikowanie technologii zgrzewania łukowego kołków wg PN-EN ISO 14555:2008
Maciej Różański

Wytyczne W-012/IS-95 - Nazwy i numery procesów spawalniczych według zestawienia w normie PN-EN ISO 4063:2011

Klaster Spawalniczy KLASTAL

Otwarcie Centrum Innowacyjnych Technologii ZRE Katowice S.A. w Jaworznie (19 kwietnia 2012 r.)

Nowoczesne przestrzenne konstrukcje rurowe. Cięcie kształtowe rur i wykonywanie konstrukcji rurowych

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING - prezentacja nowości, branżowa konferencja

Nowe urządzenia i materiały

Komunikaty prasowe

Spawalniczy Informacyjny Bank Danych