+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 6/2014

Spis treści

Z życia Instytutu Spawalnictwa

  • Nowa Pani doktor w Instytucie Spawalnictwa
  • Międzynarodowa nagroda The Henry Granjon Prize 2014 dla dr inż. Aleksandry Węglowskiej

Konferencje, seminaria, targi

Badania:

Wpływ wprowadzenia normy PN-EN 1090 na spawalnictwo w małych wytwórniach konstrukcji spawanych
Jacek Saperski

Sekcja spawalnicza SIMP - wczoraj i dziś

Wybór najlepszej metody cięcia metali: cięcie tlenowe, plazmowe, laserowe czy strumieniem wody?
J. Colt

Firma Fronius rozwija platformę źródeł spawalniczych MIG/MAG TPS/i

Jacek Górka doktorem habilitowanym w dyscyplinie naukowej Inżynieria Materiałowa

Możliwości systemu edukacji a potrzeby kadrowe sektora spawalniczego

Z działalności Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa

  • Dokumenty komisji I, II, III

Nowe urządzenia i materiały

Komunikaty prasowe