+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 1/2009

Spis treści

Spotkanie spawalników polskich - Sosnowiec 2008

 • Targi ExpoWELDING
 • 50. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza pt. "Nowoczesne Spawalnictwo"
 • Uroczystość jubileuszu 80-lecia miesięcznika naukowo - technicznego "Przegląd Spawalnictwa"

Porozumienie Instytutu Spawalnictwa z Urzędem Dozoru Technicznego

Konferencje, seminaria, targi

System informacji i komunikacji w zakresie edukacji personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących elementem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw branży spawalniczej
Adam Pilarczyk

Akademik Borys Ewgieniewicz Paton - Jubileusz 90 lat

Sozar Bidzinowicz Jakobaszwili (1933-2008)

Badania:

Normalizacja:

Norma PN-EN 473:2008 - nowości w zakresie kwalifikowania i certyfikowania personelu badań nieniszczących
Michał Kubica

Szkolenie:

 • Kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika
 • Kurs Międzynarodowego Technologa Spawalnika

Z działalności Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa

 • 61. Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa
 • Dokumenty Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa - Kom. II, III, IV

Z działalności Polskiego Towarzystwa Spawalniczego

 • Wybory nowych władz w Polskim Towarzystwie Spawalniczym

Z prasy zagranicznej

Nowe książki

Firmy informują:

 • Kemppi Sp. z o.o.
 • Air Products Sp. z o.o.
 • Hyperthem Europe B.V.

Spawalniczy Informacyjny Bank Danych

Spis treści: 2008