+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 2/2006

Spis treści

Z życia Instytutu Spawalnictwa

Uroczysty dzień na Uniwersytecie w Stuttgarcie

Konferencje, seminaria

Zastosowanie metody RAPID PROCESSINGTM do spawania złączy doczołowych blach z pełnym przetopem
Artykuł promocyjny firmy LINDE

Leon Mistur (1916 - 2006)

Badania:

Normalizacja:

 • Kwalifikowanie technologii spawania łukowego aluminium i jego stopów w nowej normie EN ISO 15614-2
  Bolesław Kurpisz
   
 • Z prac Normalizacyjnych Komitetów Technicznych nr 165 166 i 167 w 2005 r.

Szkolenie:

 • Nauczanie na odległość jako nowa forma zharmonizowanego szkolenia personelu spawalniczego zaproponowana przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa
  Michał Kubica

Certyfikacja:

 • Informacje Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa dotyczące certyfikatów na wyroby spawalnicze
  Krzysztof Stefaniszyn

Z działalności Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa:

 • Dokumenty komisji IX, X, XI, XII w 2004 r.

Z prasy zagranicznej

Nowe książki

Nowe urządzenia i materiały

Spawalniczy Informacyjny Bank Danych