+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 3/2007

Spis treści

Konferencje, seminaria, targi

Badania w dziedzinie spawalnictwa - raport z prac wykonanych w Instytucie Spawalnictwa w ramach działalności statutowej w 2006 roku

Lincoln Electric ogłasza przejęcie firmy SPAWMET Sp. z.o.o.

Spawanie nowej stali typu duplex LDX 2101 firmy Outokumpu

Doc. dr inż. Włodzimierz Szydlik (1928 - 2007)

Badania:

Dyrektywa "Urządzenia Ciśnieniowe": Odpowiedzialność producenta w zakresie umieszczania znaku CE na zespołach urządzeń ciśnieniowych - przypadki z praktyki
G. Bourgeois

Kwalifikowanie technologii spawania rur z płytami sitowymi wg normy PN-EN 15614-8:2005
Sebastian Stano

Z działalności Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa:

  • Konferencja międzynarodowa "Konstrukcje rurowe", Quebec, 31.08-02.09.2006 r.
  • Dokumenty Komisji II, III, IV, V, VIII - 2006

Szkolenia:

  • Nowy system szkolenia spawaczy - stanowisko wypracowane przez zespół mieszany Zakładów Doskonalenia Zawodowego i Instytutu Spawalnictwa
  • Kolejne kursy Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika zorganizowane przez Instytut Spawalnictwa, Politechnikę Gdańska i Politechnikę Szczecińską

Z życia Polskiego Towarzystwa Spawalniczego

Z prasy zagranicznej

Nowe książki

Nowe urządzenia i materiały

Spawalniczy Informacyjny Bank Danych