+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 4/2006

Spis treści

Z życia Instytutu Spawalnictwa

Konferencje, seminaria

BESTER - 60 lat

 • Kolejny sukces firmy Lincoln Electric BESTER S.A.
 • 60 lat BESTER - historia polskiego spawalnictwa
 • Drugie Regaty Lincoln Electric BESTER S.A

Profesor Andrzej Zając (1938-2006)

Badania:

Normalizacja:

 • Materiały dodatkowe do spawania jako wyroby budowlane
  Krzysztof Stefaniszyn
   
 • Norma PN-EN ISO 3834:2006 (U) podstawą budowania i wdrażania systemów jakości w spawalnictwie
  Eugeniusz Szczok

Z działalności Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa:

 • Dokumenty komisji XVI i grupy roboczej 212 (2004-2005)

Z prasy zagranicznej

Z działalności Polskiego Towarzystwa Spawalniczego

Zostaliśmy zaproszeni do ThyssenKrupp Energostal

Nowe książki

Spawalniczy Informacyjny Bank Danych