+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Formowanie się napoin na bazie niklu umacnianych węglikami metali przejściowych

M. Bober, J. Senkara

Przedmiotem badań było otrzymywanie metodą plazmową napoin na osnowie stopu NiSi2B z dodatkami węglików metali IVB i VIB grupy układu okresowego na podłożu ze stali niskostopowej S355J0. Analiza oddziaływań międzyfazowych oraz struktury napoin wykazała, iż odmienny charakter oddziaływania węglików metali obu grup z ciekłym stopem niklu wpływa na rozmieszczenie i udział cząstek fazy umacniającej w matrycy. Wykazano, iż rozmieszczenie twardych cząstek, zbliżone do równomiernego, ma miejsce w powłokach umacnianych węglikami metali grupy VIB układu okresowego pierwiastków. Objętościowy udział węglików tytanu i cyrkonu zwiększa się wraz ze wzrostem natężenia prądu, natomiast w powłokach zawierających węgliki chromu, molibdenu i wolframu ich udział maleje, co związane jest z odmiennym mechanizmem oddziaływania z ciekłą osnową.