+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Gazy osłonowe – ich rola i klasyfikacja w spawalnictwie

Marco Ameye, Stanisław Paruzel, Aaron Williams

Przedstawiono rolę gazów ochraniających jeziorko ciekłego metalu w procesie spawania łukowego przed dostępem powietrza atmosferycznego. Podano klasyfikację gazów osłonowych stosowanych do spawania i cięcia wg normy PN-EN 439 obowiązującej w Polsce od 1999 r. Zastosowanie nowych gatunków stali (np. duplex) spowodowało konieczność rozszerzenia normy o dodatkowe podgrupy z nowym składem gazu. Zmiany te ujmuje norma EN-ISO 14175:2008. Omówiono główne mieszanki gazowe oferowane przez Air Products, a znane pod marką handlową „Linx”.