+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Hybrydowe technologie spawania i łączenia mechanicznego

Wsiewołod N. Biernadski

W ostatnich dziesięcioleciach arsenał wysoko wydajnych technologii spawalniczych spawanych został uzupełniony technologiami nazwanymi „hybrydowymi”. W artykule scharakteryzowano hybrydowe technologie spawania, takie jak: laser-łuk elektryczny, laser-plazma, wiązka światła-laser, laser-łuk kryty oraz hybrydowe mechaniczne technologie wykonywania połączeń nierozłącznych, czyli połączeń mechanicznych (zaciskanych, nitowanych) i klejowych, w tym także klejowo-mechanicznych.