+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Jakość spawanych połączeń doczołowych w stalowych mostach kolejowych Szczecina

Bernard Wichtowski, Krzysztof Pysiak

W roku 2018 mija 40 rocznica śmierci prof. Andrzeja Fabiszewskiego (1924–1978), pre­kursora prowadzenia badań rentgenograficznych spoin czołowych w konstrukcjach eksplo­a­to­wanych mostów kolejowych na terenie całego kraju. W artykule przedstawiono wyniki badań złączy spawanych 11 mostów kolejowych usytuowanych na terenie miasta Szczecina. W tym mieście Profesor spędził większą część okresu swojej działalności zawo­dowej. Znajomość wyników może być wykorzystana w nowo wprowadzonej wielopo­ziomowej procedurze oceny nośności mostów będących w eksploatacji.