+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Jednoczesne zastosowanie różnorodnych materiałów w konstrukcji nadwozia samochodu wyzwaniem dla procesów spajania

U. Dilthey

Od nowoczesnych pojazdów samochodowych oczekuje się wysokiego poziomu bezpieczeństwa i niskiej masy. Obydwa te wymagania są najlepiej spełnione, jeśli zastosuje się w karoserii odpowiednie do wymagań materiały o różnych własnościach. Jednoczesne zastosowanie różnorodnych materiałów konstrukcyjnych jest wyzwaniem dla technologii spajania.