+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Kinematyka przenoszenia ciekłego metalu w łuku spawalniczym metody MIG

Marek St. Węglowski

Przedstawiono wyniki badań procesu przenoszenia ciekłego metalu w łuku spawalniczym metody MIG. Obliczono równanie ruchu za pomocą wielomianu trzeciego stopnia dla pojedynczej kropli. Podano zmiany prędkości i przyśpieszenia w funkcji czasu, a tym samym położenia kropli w łuku spawalniczym. Wykazano, że metoda badania procesu przenoszenia metalu w łuku spawalniczym oparta na filtrze wąskopasmowym i bez konieczności stosowania lasera He-Ne jest bardzo użyteczną techniką.