+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Konstrukcje „offshore” – klasyfikacja i wymagania

Jacek Saperski

Podano krótką charakterystykę konstrukcji „offsshore”, do których należą różnego rodzaje platformy służące do wykonywania odwiertów, wydobywania, przeróbki i magazynowania ropy i gazu spod dna morskiego oraz statki wiertnicze, pływające magazyny i przetwórnie . Na przykładzie własnych doświadczeń omówiono specyfikę remontów platform eksploatowanych na Morzu Północnym, przeprowadzanych głównie w oparciu o norweskie normy Norsok.